PESNIŠTVO

Tajda Urh: Mraken ali bitje ponoči ali mi sami?

Bojan SEDMAK: Mraken ali bitje ponoči. Založba Litera. Maribor, 2018.

Mariborski pesnik in glasbenik, poznan tudi kot profesor slovenskega jezika in književnosti na Prvi gimnaziji Maribor, Bojan Sedmak je leta 2012 izdal pesniško zbirko Tisto in z njo pridobil pozornost širše Slovenije, ne le Maribora. Po uspešno izdanem prvencu se njegov navdih ni ustavil in dela je izdajal eno za drugim. Tako je leta 2014 objavil pesnitev Zamahi med belo, rdeče; leta 2016 pesniško zbirko Moji poljubi moji ljubi, istega leta je izdal 1001 boan in 2017še 999 boanov. Poleg pesniških zbirk izidejo tudi razna druga besedila, na primer leta 2017 Potem za zdaj že kdaj, triade subjekta S. O njegovi uspešni glasbeni karieri pričata izdana albuma Mešani na žarkih (2014) in Z nosilca na nosilca (2015) v katerih Sedmak nastopa kot kantavtor.

Mraken ali bitje ponoči je pesniška zbirka, izšla pri založbi Litera v letu 2018. Za korak se je odmaknila od prejšnjih bolj glasbeno ̶ ritmično obarvanih besedil. V njej najdemo 73 pesmi,  spremno besedo Metafizični laboratorij je napisal Aljaž Krivec, ki bralca popelje skozi celotno zbirko, kot nekakšen potep skozi laboratorij.

Prva stvar, ki pri delu pritegne, je naslov. Kaj je Mraken? Kaj želi avtor z naslovom namigniti? Ali je Mraken izmišljen? S skrivnostnim naslovom pesnik pusti prosto pot domišljiji bralca, še preden ta prične z branjem. Osebno me je naslov pritegnil in sem hitro pričela razmišljati o njegovi vsebini. Mraken gotovo ni nekaj pozitivnega, temveč usmerja k mračnemu, nevarnemu, morda celo smrtnemu. V zbirki se dejansko srečamo z minljivo podobo sveta, ta je ovita v temačnost in s tanko navidezno mejo, ki zunanji svet ločuje od notranjega. Bralcu kmalu postane jasno, da Sedmak tematizira eksistencialno stisko človeštva in sveta.

Pesmi so sestavljene iz različno dolgih kitic, med  njimi so tudi pesmi v prozi. Nekatere se snovno in problemsko nadaljujejo, spet druge navezujejo (Štiri minute in pol, prvič; Štiri minute in pol, drugič). Slogovno in strukturno je zanimivo ponavljanje verzov (Proti ali proti), prisotne so pomanjševalnice (molitvica, dušica idr.). Pesnik na začetku ustvarja temačen prostor in mračno ozračje z distanciranimi podobami. Z vsako prebrano pesmijo se poglablja podoba Mrakena − bitja noči. Pesniški jezik se skozi pesmi spreminja, prav tako dolžina verzov. Daljši, divjega ritma očitno dinamizirajo tok, prav tako hitro menjavanje podob, beganje in grozeči primež smrti. Avtor z verzi, simboli in metaforami poudarja nočno dogajanje, predvsem nočne poti ne povsem določene osebe. Včasih ta ne sreča nikogar, spet drugič se dogodi toliko stvari, da jim ne more slediti. Pomembno pri tem je, da se lirski subjekt v teh pohodih sooča sam seboj. Zdaj pridejo do izraza njegove odločitve, iskanje cilja in smisla ter predvsem ohranjanje razdalje do polaščevalskega Mrakena. Slednje razumem kot dokaz moči za upiranje zoper zlu.

Pesmi na simbolni način poudarjajo  mračnjaštvo, samoto, smrt, odtujenost in minljivosti. Sedmak vzroke za navedena stanja najde v nezvestobi samemu, prilagodljivosti in preračunljivosti. S hitrim menjavanjem podob, poudarja notranji ritem, znan že iz prejšnjih zbirk (Zmahov med belo, rdeče). Menim, da je Sedmak s tem na  poseben način ustvaril pogoje, ki jih razumem kot poudarjeno osebno stisko.  Čeprav je na prvi pogled Sedmakova poezija tesnobna, je v njej zaznati tudi svetle tone, recimo takrat, ko spregovori o novem življenju (rojstvu).

Zbirka Mraken ali bitje ponoči je tematsko nadaljevanje nekaterih prejšnjih tekstov, vendar s pomembno razliko. In sicer zato, ker je v ospredju avtorjeva bogata leksika, odsotnost ritmičnih vsebin, zmanjševanje pomena rime, zato, ker njihova spevnost nastaja v okolju samosvoje logike, recimo povsem drugače kot v zbirki Tisto(v tej zbirki so zapisane že prej uglasbljene pesmi). Lahko rečem, da je pesnik z obravnavano zbirko pokazal nov in svež pesniški izraz.  

Ocenjevana zbirka s formalnega in vsebinskega ustrezno poudarja temo, literarizira izkušnjo sodobnega sveta in posameznika v njem. Priporočam jo v branje. tp://sc���o,

Komentarji so izklopljeni za Tajda Urh: Mraken ali bitje ponoči ali mi sami?